top of page
back.png

verpakkingsmateriaal

Fietsen in de zomer langs de Zeeuwse kust. Ik zag de massa's mensen die net als ik daar neerstreken voor een heerlijke zomer aan zee.

Daar ben ik begonnen met verzamelen van allerlei spullen die achtergelaten worden en waaraan je kunt aflezen dat er mensen geweest zijn, en hoeveel(!), of soms zelfs wat ze daar deden. Afgezien daarvan is het materiaal ook vaak gewoon mooi.

Met al deze welvaartsresten ben ik mijn fascinatie voor massacultuur gaan uitdrukken.

Sindsdien heb ik niet meer geschilderd. Tekenen doe ik allen nog om ideeën voor nieuwe werkstukken te schetsen.

bottom of page